Jak to powiedziała jedna ze światłych osób, jedynymi pewnymi rzeczami na tym świecie są śmierć oraz podatki. I jest w tym powiedzeniu pewna prawda. Słyszymy, że wiarygodne inwestycje są pewne. Jednak tak tak naprawdę ich bezpieczeństwo nie polega na tym, iż na pewno nabędziemy większą ilość pieniędzy.

aa

Wyraźnym jest, iż za bezpieczne inwestycje uważa się przede wszystkim zakup obligacji. Ale trzeba zaznaczyć, iż w pozycjach naglących, nieoczekiwanych załamań kryzysowych nie jesteśmy w stanie zaplanować pewnych ruchów, w rezultacie, których nawet te inwestycje, jakie uchodzą za pewne, mogą się takimi wcale nie wyrazić. Przykładem jest ot chociażby Cypr i środki, jakie były tam zbierane przez wielkich tego świata. Te inwestycje, jakie są najbardziej bezpieczne to obligacje. Równocześnie trzeba ogłosić, iż na nich wolno najmniej zarobić pieniędzy. O pewnym bezpieczeństwie zdołamy powiadać w stosunku do inwestycji bankowych, ale te są już obciążone większym ryzykiem. Zysk pewny będzie takim, gdy będziemy go posiadali w naszych rękach, a pewnych w stu procentach lokat nie ma.